Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.3
PROMOWANIE I UPOWSZECHNIANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ZA POŚREDNICTWEM NOWOCZESNYCH MEDIÓW

  • Centrum Aktywizacji Rodziców
  • Wyższa Szkoła Europejska im J.Tischnera
  • Grupa ITC
  • Krakowskie Centrum Egzaminacyjne
Wyszukaj szkolenie

Wybrane szkolenia:

wszystkie szkolenia